COLABORADORES

xunta-galicia

CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ASOCIACIÓN PURA RAZA CABALO GALEGO (APRG) PARA CONTINUAR COA EXECUCIÓN DAS ACTUACIÓNS DESTINADAS Á POSTA EN VALOR DAS APTITUDES DO CABALO DE PURA RAZA GALEGO P.R.G. EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE EXPOSICIÓN E OCIO, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014_2020.

A Asociación Pura Raza Cabalo Galego é unha asociación profesional, sen ánimo de lucro, constituída no ano 1997, con ámbito de actuación nacional  e que dende hai anos mantén unha colaboración directa coa consellería do medio rural da Xunta de Galicia en actividades vinculadas coa recuperación, fomento e difusión dos cabalos de pura raza galega.

As accións en materia de conservación de recursos zooxenéticos planifícanse consonte as disposicións do Regulamento (CE) nº 1305/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, de 17 de decembro de 2013, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER, artigo 28. Agroambiente e Clima), e xestiónanse de conformidade co Regulamento (UE) 809/2014, da Comisión, do 17 de xullo de 2014, polo que se establecen disposicións de aplicación do regulamento (UE) 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ao sistema integrado de xestión e control, as medidas de desenvolvemento rural e a condicionalidade. Están recollidas na submedida 10.2: conservación de recursos xenéticos na agricultura, do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia para o período 2014-2020, aprobado por Decisión de Execución da Comisión C (2019) 1707 final, do 26 de febreiro de 2019.

Os beneficiarios últimos das actuacións financiadas con este convenio son os gandeiros e criadores da raza obxecto do mesmo que participan directamente nelas, tales coma os concursos morfolóxicos enmarcados dentro da Copa Galicia de morfoloxía para cabalos e eguas de pura raza galega, exposicións e mostras da raza, exhibicións deportivas nas modalidades de andadura galega, salto de obstáculos, enganches, trec ou raid.

Galicia conta cunha grande diversidade de recursos xenéticos gandeiros autóctonos. Entre eles atópase o cabalo PRG, única raza equina autóctona de Galicia e que atópase en perigo de extinción.

Para a conservación dunha raza resulta primordial fomentar e difundir todas as posibles orientacións e utilidades produtivas da mesma.

Dende fai anos a administración colabora coa asociación co obxecto de dar a coñecer ao público as características e calidades identificadoras da raza, mostrando o temperamento afectivo dos seus exemplares, a súa boa aceptación nas distintas disciplinas hípicas, así como a predisposición natural destes animais á andadura galega tradicional.

Compre non deixar de lado esta orientación co obxecto de afianzar a raza, e seguir realizando actuacións para a posta en valor das aptitudes do cabalo de pura raza galega en actividades hípico deportivas e sociáis.

As actividades de recuperación e conservación desta raza en todas as súas orientacións produtivas van a permitir consolidar os resultados obtidos ata o de agora. É necesario seguir traballando na súa conservación, polo que procede asinar un convenio entre a Consellería do Medio Rural e APRG, para manter as tarefas de preparación da raza para a súa adaptación e participación en actividades deportivas, de exposición e ocio, difundir ao público as características e calidades identificadoras da raza, mostrando o temperamento afectivo dos seus exemplares e estimulando o interese pola raza entre o público en xeral, coa consecuente incidencia a nivel económico e social.

Este tipo de actuacións están recollidas especificamente no Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia 2014-2020, que pretende fomentar o emprego dos recursos xenéticos autóctonos.

No ano 2016, encadrado na medida 10.21 do Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia para o período 2014-2020, asinouse con APRG un convenio para continuar coa execución das actuacións destinadas á posta en valor das aptitudes do Cabalo PRG en actividades deportivas, de exposición e ocio, dentro do PDR de Galicia 2014-2020. A renovación dos compromisos adquiridos supón unha continuidade temporal, imprescindible cando se traballa na de recuperación das razas autóctonas para o período 2020, 2021 e 2022.

O obxecto deste convenio é establecer as condicións para continuar coa execución das actuacións destinadas á posta en valor das aptitudes do Cabalo PRG en actividades deportivas, de exposición e ocio, dentro do PDR de Galicia 2014-2020 por parte da Asociación Pura Raza Cabalo Galego (APRG), brindando a oportunidade aos comités organizadores dos diferentes eventos ecuestres de Galicia de poder contar coa presentación da raza a través do espectáculo de doma, así como a posibilidade de poder cursar visita guiada ao Centro de Razas Equinas Autóctonas de Galicia (CREAG) previa reserva por escrito e dispoñibilidade a: Asociación Pura Raza Cabalo Galego, secretaria@cabalogalego.com, Pazo de Quián, s/n. Sergude (Boqueixón) A Coruña. Tfno.- 629. 826. 728;  981. 511. 922, www.cabalogalego.com

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad